Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - wzór, wniosek jak wypełnić 2020r.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekologicznym sposobem na odprowadzenie produkowanych ścieków przez indywidualne gospodarstwo domowe. Choć zainteresowanie produktem jest duże ze względu na tanią eksploatację, nie każdy może posiadać własną oczyszczalnię. W przypadku obecności na danym obszarze zbiorczej kanalizacji sanitarnej inwestor jest zobligowany przyłączyć się do niej. Wyjątek stanowi sytuacji gdy nie ma możliwości technicznych przyłączenia się (np. trzeba przeprowadzić kanalizację przez czyjąś działkę, a nie mamy na to zgody) lub przyłączenie się do kanalizacji przekracza koszt budowy oczyszczalni. Informacje na temat możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków uzyskamy na etapie zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - wzór, wniosek jak wypełnić 2020r.

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku

W myśl prawa budowlanego budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowlanego. Właściwym organem któremu należy dostarczyć zgłoszenie jest starostwo powiatowe wydział architektury i budownictwa. Procedurę zgłoszeniową należy rozpocząć odpowiednio wcześniej przed zamiarem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Urząd ma prawo w ciągu 21 dni od chwili złożenia wniosku z dokumentacją dostarczyć zgłaszającemu odpowiedź odmowną. Jeżeli nie otrzymamy żadnej informacji równoważne jest to ze zgodą. Pierwszym krokiem powinien być wybór przydomowej oczyszczalni ścieków. Na rynku jest szeroki wybór produktów. Wyróżnić można dwa podstawowe typy: oczyszczalnie drenażowe (ekologiczne) oraz oczyszczalnie biologiczne. Oczyszczalnie drenażowe są najprostszym typem urządzeń zbudowanych z osadnika gnilnego oraz systemu drenaży rozsączających. Ze względu na niską redukcję zanieczyszczeń nie powinny być montowane w aglomeracjach miejskich. Ponadto jest to rozwiązanie na kilka, kilkanaście lat po czym system drenaży w wyniku kolmatacji najczęściej ulega zamuleniu.

Obecnie bardziej polecane są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, które oczyszczają ścieki do wody drugiej klasy czystości. Posiadając oczyszczalnię biologiczną mamy pewność, że nie zanieczyszczamy środowiska. Ponadto niektóre gminy prowadzą programy pozwalające na skorzystanie z dofinansowania na budowę biologicznej oczyszczalni. Kiedy mamy już wybranego dostawcę i instalatora przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić do procedury przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej. W jej przygotowaniu warto skorzystać z usług doświadczonej firmy. W skład dokumentów, które należy złożyć w starostwie powiatowym wchodzą:
- Prawidłowo wypełniony wniosek, można go pobrać osobiście lub ze strony internetowej starostwa.
- Mapkę opiniodawczą lub projektową z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni oraz systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków (np. studnią chłonną).
- Prawidłowo uzupełniony druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- Dokumentację techniczną wybranej przydomowej oczyszczalni ścieków (dokument ten dostarcza dostawca urządzenia).

Jeżeli w okresie 21 dni od złożenia wniosku o budowę oczyszczalni nie otrzymamy żadnej odpowiedzi możemy przystąpić do montażu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać zamontowana w okresie dwóch lat, po upływie tego okresu ponownie trzeba będzie złożyć dokumentację zgłoszeniową w starostwie.