Przydomowa oczyszczalnia ścieków - cena, koszt w 2020 roku z montażem, domowa, biologiczna

Mieszkańcy terenów niezurbanizowanych, gdzie często brak zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej są zmuszeni na własną rękę zadbać o odprowadzenie produkowanych ścieków. Do wyboru są dwa rozwiązaniu, budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Uwzględniając koszt inwestycji budowa szamba jest tańsza. Jednak zbiornik bezodpływowy (szambo) charakteryzuje się koniecznością opróżniania raz lub nawet dwa razy w miesiącu. Wiąże się to ze znacznymi kosztami eksploatacyjnymi, które w 2019 roku wynosiły około 2,5-4 tys. rocznie w przypadku rodziny czteroosobowej. Dlatego uwzględniając wieloletnie użytkowanie zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - cena, koszt w 2020 roku z montażem, domowa, biologiczna

Od czego zależy koszt przydomowej oczyszczalni ścieków?

Na rynku jest szeroki wybór przydomowych oczyszczalni ścieków różniących się ceną. Głównymi czynnikami wpływającymi na koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest liczba osób, warunki terenowe, technologia pracy oraz materiał z jakiego wykonane jest urządzenie. Podstawowy parametr na podstawie którego dobierana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków to liczba mieszkańców. Im więcej jest stałych użytkowników, należy dobrać przydomową oczyszczalnię o odpowiednio wysokiej przepustowości. Większe urządzenie oznacza wyższy koszt zakupu. Znaczną część kosztów budowy przydomowej oczyszczalni generuje montaż. Tu kluczową role odgrywają warunki terenowe. Najprostszy i najtańszy jest montaż gdy mamy do czynienia z wysoką przepuszczalnością gruntu oraz niskim poziomem wód gruntowych. Koszt budowy może wzrosnąć jeżeli wykonanie systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków wymaga zastosowania przepompowni ścieków, w celu podniesienia strumienia ścieków na kopiec filtracyjny. Takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla miejsc, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Dostępne na rynku przydomowe oczyszczalnie różnią się znacznie kosztem zakupu. Wynika to z zastosowanej technologii pracy oraz materiału z jakiego wykonane jest urządzenie. Wyróżnia się trzy podstawowe technologie pracy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków: osad czynny, złoże biologiczne oraz oczyszczalnie hybrydowe wykorzystujące dwie technologie jednocześnie.

Najtańsze są oczyszczalnie pracujące wy technologii osadu czynnego, gdzie bakterie krążą w całej objętości. Tego rodzaju technologia charakteryzuje się wysoką redukcją zanieczyszczeń, jednak jest wrażliwa na nierównomierny dopływ i skład ścieków. Nieco droższe są przydomowe oczyszczalnie wyposażone w złoże na którym osadzają się mikroorganizmy w postaci błony biologicznej. Ich główną zaletą jest odporność na zmienność dopływu ścieków. Należy pamiętać, że przydomowe oczyszczalnie ścieków pracują w trudnych warunkach, gdzie często ma miejsce zmienność w dopływie ścieków oraz jego składzie. Dlatego oczyszczalnie pracujące w technologii złoża biologicznego z racji, że zapewniają stabilną pracę, doskonale sprawdzają się w tej roli. Obecnie wielu technologów preferuje oczyszczalni hybrydowe, które dzięki połączeniu zalet osadu czynnego i złoża biologicznego uzyskują wysoką efektywność, nawet przy tymczasowych zmianach w dopływie ścieków (np. okresy urlopowe).

W 2020 roku inwestorzy decydujący się na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla rodziny 3-4 osobowej, powinni liczyć się z wydatkiem od dwunastu do nawet dwudziestu paru tysięcy złotych. Dokonując wyboru urządzenia jedynym kryterium nie powinna być cena. Należy zapoznać się instrukcją eksploatacji, warunkami gwarancji, budową oczyszczalni, bo tylko wieloletnia, bezawaryjna praca zapewni zadowolenie i komfort.