Oczyszczalnia ścieków na małej działce - wymagania, przepisy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest obecnie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obiektów nie posiadających możliwości przyłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Wpływają na to zalety przydomowej oczyszczalni, a mianowicie niskie koszty eksploatacji oraz wysoka jakość oczyszczonych ścieków. Choć budowa własnej oczyszczalnie wiąże się ze znacznym wydatkiem, uwzględniając wieloletni koszt eksploatacji, inwestycja zwraca się już nawet po trzech latach. Dlatego przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się rosnącą popularnością, a montaż szamba staje się niechcianą koniecznością. Niejednokrotnie czynnikami decydującymi o tym, czy jest możliwość budowy własnej oczyszczalni są miejscowe przepisy lub zbyt mała powierzchnia działki.
Oczyszczalnia ścieków na małej działce - wymagania, przepisy
Budowa przydomowej oczyszczalni na małej działce
Wielkość działki może ograniczyć wybór przydomowej oczyszczalni ścieków. Na rynku wyróżnia się oczyszczalnie biologiczne oraz drenażowe. Te drugie wymagają dużej powierzchni montażu oraz bardzo dobrych warunków gruntowo-wodnych. Przyjmuje się, że długość nitki drenażu rozsączającego powinna wynosić 9-15 metrów na osobę. Dlatego powierzchnia montażu oczyszczalni drenażowej dla rodziny czteroosobowej wynosi około 60 do nawet 90 metrów kwadratowych. Jednak podstawową wadą oczyszczalni drenażowych jest niska redukcja zanieczyszczeń oraz brak możliwości zbadania jakości oczyszczonych ścieków do gruntu. Dlatego obecnie oczyszczalnie drenażowe nie są montowane w aglomeracjach miejskich. Nowoczesnym rozwiązaniem są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Obecne w nich mikroorganizmy, głównie bakterie, w warunkach tlenowych prowadzą procesy rozkładu zanieczyszczeń. Oczyszczalnie biologiczne wykazują wysoką efektywność, oczyszczone ścieki mają postać wody drugiej klasy czystości. Tego rodzaju rozwiązania nie wymagają wykonania systemu drenaży rozsączających. W związku z czym wymagana powierzchnia montażu jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu do oczyszczalni drenażowych. Na rynku jest szeroki wybór przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Większość z nich zbudowana jest z osadnika wstępnego, bioreaktora oraz osadnika wtórnego. Na małe działki szczególnie polecane są przydomowe oczyszczalnie o kompaktowej budowie, gdzie wszystkie komory znajdują się w jednym zbiorniku. Ponadto oczyszczalnia biologiczna ze względu na wysoką efektywność nie wymaga rozprowadzenia oczyszczonych ścieków poprzez system drenaży rozsączających. Jako odprowadzenie oczyszczonych ścieków najczęściej stosuje się studnie chłonne.

Jeżeli warunki terenowe stwarzają możliwości można oczyszczone ścieki odprowadzić również do rowu melioracyjnego lub cieku wodnego. W ostatnim czasie wiele osób gromadzi oczyszczone ścieki, które mają postać wody drugiej klasy czystości, do szczelnych zbiorników i używa do nawadniania terenów zielonych. Decydując się na takie rozwiązanie należy pamiętać, że nie powinno się nimi podlewać roślin jadalnych. Wymagana powierzchnia do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi od około 7 do kilkunastu metrów kwadratowych. Niedużą powierzchnią zabudowy charakteryzuje się przydomowa oczyszczalnia ścieków NV. Wymagana powierzchnia montażu dla bioreaktora NV wynosi około 4 m2. Ponadto oczyszczalnia NV jest urządzeniem jakościowym, na które udzielana jest dwudziestoletnia gwarancja producenta.